29-05-2020 – Ανακοίνωση ΕΟΦ COVID-19: νέα υπενθύμιση ΕΜΑ σχετικά με χλωροκίνη και υδροξυχλωροκίνη

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Ανακοίνωση ΕΟΦ 29.05.2020

EMA/282511/2020

COVID-19: υπενθύμιση για τους κινδύνους της χλωροκίνης και της υδροξυχλωροκίνης