29-05-2020 – Παράταση δημοσιοποίησης παροχών για τις Επιστημονικές Εκδηλώσεις του έτους 2019

29-05-2020 – Ανακοίνωση ΕΟΦ με θέμα:

“Δημοσιοποίηση παροχών για τις Επιστημονικές Εκδηλώσεις του έτους 2019”