29.06.2021 – Υπουργική Απόφαση – Απόρριψη αιτήματος απένταξης φαρμάκων στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων (CECLOR)

29-06-2021 – Απόφαση Αρ. Πρωτ. Δ3(α)/37332 του Υπουργείου Υγείας με θέμα:

«Απόρριψη αιτήματος απένταξης φαρμακευτικού σκευάσματος από τον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων»

Δείτε το αρχείο (582 KB)