29.09.2021 – Διόρθωση χαρακτηριστικών φαρμακευτικών προϊόντων ενταγμένων στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων

29-09-2021 – Απόφαση Δ3(α)/52510 του Υπουργείου Υγείας με θέμα:

«Διόρθωση χαρακτηριστικών φαρμακευτικών προϊόντων ενταγμένων στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων»

Δείτε την Υπουργική Απόφαση (727 KB)