29.10.2020 – Υπουργική Απόφαση – Ένταξη φαρμάκων στη θετική λίστα

29-10-2020 – Απόφαση Αρ. Πρωτ. Δ3(α)/64285 του Υπουργείου Υγείας με θέμα:

«Ένταξη φαρμάκων στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων»

Δείτε το αρχείο (631 KB)