29-11-2017 – Ανατιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων Νοέμβριος 2017 – Προτειν.τιμές προς ΥΥ (29-11-2017)

29-11-2017 – Ανακοίνωση του ΕΟΦ με θέμα:

“Ανατιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων Νοέμβριος 2017 – Προτειν.τιμές προς ΥΥ (29-11-2017)”

Δείτε τελικές προτεινόμενες χονδρικές τιμές – pdf (2,5 MB)

Δείτε τελικές προτεινόμενες χονδρικές τιμές – excel (1 MB)