30-03-2020 – ΕΟΦ: Έκκληση του ΕΜΑ σχετικά με τη διεξαγωγή κλινικών δοκιμών για την COVID-19

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Ανακοίνωση του ΕΟΦ 30.03.2020 Έκκληση του ΕΜΑ σχετικά με τη διεξαγωγή κλινικών δοκιμών για την COVID-19