30-04-2020 – Δελτίο τύπου ΠΟΣΥΦΕ-ΣΕΚ: Οι εργασιακές σχέσεις στην εποχή του Covid-19

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Δελτίο Τύπου ΠΟΣΥΦΕ-ΣΕΚ 30.04.2020 Δελτίο Τύπου της ΠΟΣΥΦΕ-ΣΕΚ για τις εργασιακές σχέσεις στην εποχή του Covid-19