30-04-2020 – Επιστολή ΠΙΣ αναφορικά με τις επισκέψεις των ιατρικών επισκεπτών

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Α.Π.: 5532 30.04.2020 Επιστολή ΠΙΣ αναφορικά με τις επισκέψεις των ιατρικών επισκεπτών