30.06.2020 – Ένταξη φαρμάκων στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων (39008)

30-06-2020 – Απόφαση Αρ. Πρωτ. Δ3(α)/39008 του Υπουργείου Υγείας με θέμα:

«Ένταξη φαρμάκων στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων»

Δείτε το αρχείο (755 KB)