30.07.2012 – Πράξεις επιβολής του μηχανισμού αυτόματων επιστροφών (clawback)

30-07-2012 – Επιστολή διαμαρτυρίας ΣΦΕΕ προς τον κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο, Υπουργό Υγείας, σχετικά με τις πράξεις επιβολής του μηχανισμού αυτόματων επιστροφών (clawback)

Αρχείο pdf (540KB)

11-05-2012 – Αίτηση ακύρωσης κατά της Υπουργικής Απόφασης ΔΥΓ3(α)οικ ΓΥ150/1-3-2012, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, σχετικά με την καθιέρωση μηχανισμού αυτόματων επιστροφών/clawback

Δικόγραφο – Αρχείο pdf (548KB)