30-08-2021 – Τιμολόγηση νέων φαρμακευτικών προϊόντων Γενόσημα Ιουλίου 2021

30-08-2021 – Ανακοίνωση του ΕΟΦ με θέμα:

“Τιμολόγηση νέων φαρμακευτικών προϊόντων Γενόσημα Ιουλίου 2021”

Γενόσημα Ιουλίου προς διαβούλευση – excel (19 KB)

Γενόσημα Ιουλίου προς διαβούλευση – pdf (673 KB)