30/09/2011 – Συγκεντρωτικά Χρέη Δημοσίου προς τις Εταιρείες-Μέλη του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ): 1.078,8 εκατ€

Πωλήσεις, εισπράξεις και χρέη από 01.01.2010 έως 30.09.2011

Αρχείο pdf (193KB)