30.09.2011 – Σε συνέχεια της από 28-09-11 επιστολής του ΣΦΕΕ προς τον Καθ. Ι. Τούντα, Πρόεδρο του ΕΟΦ

30-09-2011 – Επιστολή του Καθ. Ι. Τούντα, Προέδρου ΕΟΦ, προς ΣΦΕΕ, σε συνέχεια της από 28-09-11 επιστολής του ΣΦΕΕ, σχετικά με την καταβολή του ποσού των 262 εκ. ευρώ από το Rebate του 2011 και από το τέλος εισόδου στη Λίστα

Αρχείο pdf (111KB)