30-09-2016 – Ενεργοποίηση συσχέτισης εξετάσεων με ICD10 διάγνωση

30-09-2016 – Ανακοίνωση της ΗΔΙΚΑ με θέμα:

«Σήμερα Παρασκευή 30/9/2016 στην εφαρμογή της ΗΣ ενεργοποιείται η συσχέτιση εξετάσεων με ICD10 διάγνωση»