30.09.2016 – Ομάδα εργασίας για έλεγχο φαρμακευτικής δαπάνης

30-09-2016 – Ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ με θέμα:

“Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για τον αποτελεσματικό έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης
και τη διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης των πολιτών στα αναγκαία φάρμακα”

Αρχείο pdf (424 KB)