30-09-2020 – Ανακοίνωση ΕΟΦ – Καταβολή των Ανταποδοτικών Τελών που εισπράττονται από τον ΕΟΦ

30-09-2020 – Ανακοίνωση του ΕΟΦ με θέμα:

“Ανταποδοτικά Τέλη που εισπράττονται από τον ΕΟΦ”