30/04/2014 – Συγκεντρωτικά Χρέη Δημοσίου προς τις Εταιρείες-Μέλη του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ): ≈1.020€ εκ.

Πωλήσεις, εισπράξεις & χρέη έως 31.12.2012 & από 01.01.2013 έως 31.03.2014