30/06/2010 – Συγκεντρωτικά Χρέη Δημοσίου προς τις Εταιρείες-Μέλη του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ): 30.409.163 €

Πωλήσεις, εισπράξεις και χρέη από 01.01.2010 έως 30.06.2010

Αρχείο pdf (231KB)