30/09/2010 – Συγκεντρωτικά Χρέη Δημοσίου προς τις Εταιρείες-Μέλη του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ): 948,7 εκατ€

Πωλήσεις, εισπράξεις και χρέη από 01.01.2010 έως 30.09.2010

Αρχείο pdf (163KB)