30/09/2013 – Συγκεντρωτικά Χρέη Δημοσίου προς τις Εταιρείες – Μέλη του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ): ≈€1δισ. 200εκ.

Sorry you have no rights to view this post!