30/11/2013 – Συγκεντρωτικά Χρέη Δημοσίου προς τις Εταιρείες-Μέλη του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ): ≈€1δισ. 050 εκ.

Πωλήσεις, εισπράξεις και χρέη έως 31.12.2011 και από 01.01.2012 έως 30.11.2013

Αρχείο pdf