30/12/2014 – Συγκεντρωτικά Χρέη Δημοσίου προς τις Εταιρείες-Μέλη του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ): ≈789,9€ εκ.

Πωλήσεις, εισπράξεις και χρέη ως 31.12.2012 και από 01.01.2013 ως 31.12.2014

Αρχείο pdf