3028/Β/01.09.2017 – ΦΕΚ θετική λίστα

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθ. Γ5(α)/οικ.65623
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 3028/Β/01.09.2017

“Έγκριση του θετικού καταλόγου της παραγράφου 1, περίπτωσης α, του άρθρου 12 του ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει”

id: 477

Κατεβάστε εδώ το αρχείο