31/01/2014 – Συγκεντρωτικά Χρέη Δημοσίου προς τις Εταιρείες-Μέλη του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ): ≈€995εκ.

Πωλήσεις, εισπράξεις και χρέη έως 31.12.2012 και από 01.01.2013 έως 31.01.2014

Αρχείο pdf