31.01.2017_Κοινή επιστολή ΣΦΕΕ-ΠΕΦ προς την Πρόεδρο του ΕΟΦ για το Coding & Serialisation

31-01-2017 – Κοινή επιστολή ΣΦΕΕ – ΠΕΦ προς την κα Κατερίνα Αντωνίου, Πρόεδρο του ΕΟΦ με θέμα:

“Εφαρμογή του Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/161”

Αρχείο pdf (766KB)