31-03-2020 – Τιμολόγηση νέων φαρμακευτικών προϊόντων γενόσημα Φεβρουάριος 2020

31-03-2020 – Ανακοίνωση του ΕΟΦ με θέμα:

“Τιμολόγηση νέων φαρμακευτικών προϊόντων γενόσημα Φεβρουάριος 2020”

Προτεινόμενες τιμές γενοσήμων pdf (604 KB)

Προτεινόμενες τιμές γενοσήμων excel (13,5 KB)