31.03.2021 – Έκδοση διορθωτικών βεβαιώσεων clawback α’ και β’ εξαμήνου 2019 για την υποκατηγορία Μ2-Αναπνευστικά

31/03/2021 – Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας Νο. 8620 με θέμα:

«Ενημέρωση σχετικά με την έκδοση διορθωτικών βεβαιώσεων clawback α’ και β’ εξαμήνου 2019 για την υποκατηγορία Μ2-Αναπνευστικά»

Δείτε την εγκύκλιο (349 KB)