31.05.2019 – Νέο μοντέλο αποζημίωσης φαρμάκων και λοιπές ρυθμίσεις

31-05-2019 – Κοινή επιστολή ΣΦΕΕ, ΠΕΦ, PIF και ΣΑΦΕΕ προς τον κ. Ανδρέα Ξανθό, Υπουργό Υγείας με θέμα:

«Νέο μοντέλο αποζημίωσης φαρμάκων και λοιπές ρυθμίσεις»

Αρχείο pdf (118 KB)