31.07.2018 – Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας αναφορικά με το επιπρόσθετο rebate

31/07/2018 – Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας με θέμα:

“Σχετικά με την καταβολή του ποσού επιστροφής «πρόσθετου rebate» της παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 3918/2011”

Δείτε την εγκύκλιο (414 KB)