31.07.2020 – Υπουργική Απόφαση – Ένταξη φαρμάκων στη θετική λίστα

31-07-2020 – Απόφαση Αρ. Πρωτ. Δ3(α)οικ. 48962 του Υπουργείου Υγείας με θέμα:

«Ένταξη φαρμάκων στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων»

Δείτε το αρχείο (625 KB)