31-08-2018 – Τιμολόγηση νέων 2ο τρίμηνο 2018 (Αιτήματα Απριλίου-Μαΐου-Ιουνίου)

31-08-2018 – Ανακοίνωση του ΕΟΦ με θέμα:

“Τιμολόγηση νέων 2ο τρίμηνο 2018 (Αιτήματα Απριλίου-Μαΐου-Ιουνίου)”

Δείτε τα νέα ΣΥΦΑ 2ο τρίμηνο 2018 – pdf (430 KB)

Δείτε τα νέα ΣΥΦΑ 2ο τρίμηνο 2018 – excel (35 KB)

Δείτε τα νέα ΜΗΣΥΦΑ 2ο τρίμηνο 2018 – pdf (192 KB)

Δείτε τα νέα ΜΗΣΥΦΑ 2ο τρίμηνο 2018 – excel (15 KB)

Δείτε το πρόγραμμα διαβούλευσης