31.10.2016 – Σχετικά με την έκδοση πιστωτικού τιμολογίου σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ΠΟΛ 1115/2016

31/10/2016 – Επιστολή του ΕΟΠΥΥ με θέμα:

«Σχετικά με την έκδοση πιστωτικού τιμολογίου σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ΠΟΛ 1115/2016»