31-12-2003 – Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την αντίστοιχή Κοινοτική για την εφαρμογή ορθής κλινικής πρακτικής κατά τις κλινικές μελέτες φαρμάκων προοριζομένων για τον άνθρωπο

Νομοθετικό Κείμενο: ΔΥΓ3/89292/03
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 1973/Β/31.12.03

Αρχείο pdf (248KB)