31/01/2011 – Συγκεντρωτικά Χρέη Δημοσίου προς τις Εταιρείες-Μέλη του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ): 1.115,2 εκατ€

Πωλήσεις, εισπράξεις και χρέη από 01.01.2010 έως 31.01.2011

Αρχείο pdf (157KB)