31/03/2011 – Συγκεντρωτικά Χρέη Δημοσίου προς τις Εταιρείες-Μέλη του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ): 1.171,1 εκατ€

Πωλήσεις, εισπράξεις και χρέη από 01.01.2010 έως 31.03.2011

Αρχείο pdf (172KB)