31/03/2012 – Συγκεντρωτικά Χρέη Δημοσίου προς τις Εταιρείες-Μέλη του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ): 1.210.680.421€

Πωλήσεις, εισπράξεις και χρέη από 01.01.2010 έως 31.03.2012

Αρχείο pdf (184KB)