31/05/2014 – Συγκεντρωτικά Χρέη Δημοσίου προς τις Εταιρείες-Μέλη του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ): ≈1.050€ εκ.

Πωλήσεις, εισπράξεις και χρέη έως 31.12.2012 και από 01.01.2013 έως 31.05.2014

Αρχείο pdf (358KB)