31/05/2013 – Συγκεντρωτικά Χρέη Δημοσίου προς τις Εταιρείες-Μέλη του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ): ≈€1δισ. 470εκ.

Πωλήσεις, εισπράξεις και χρέη έως 31.12.2011 και από 01.01.2012 έως 31.05.2013

Αρχείο pdf