31/10/2013 – Συγκεντρωτικά Χρέη Δημοσίου προς τις Εταιρείες-Μέλη του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ): ≈€1δισ. 150 εκ.

Πωλήσεις, εισπράξεις και χρέη έως 31.12.2011 και από 01.01.2012 έως 31.10.2013

Αρχείο pdf