31/12/2008 – Συγκεντρωτικά Χρέη Δημοσίου προς τις Εταιρείες-Μέλη του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ): 2,68 δις €

Πωλήσεις, εισπράξεις και χρέη έως 31.12.2008

Αρχείο pdf (159KB)