31/12/2008 – Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης για τα παράβολα

Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: Υπ. Απ. ΔΥΓ3α/ΓΠ171107/08
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 2689/Β/31.12.2008

Αρχείο pdf (90KB)