3117/Β/16.07.2021 – NEA ΚΥΑ (Έκτακτα μέτρα για COVID 19 από 16.07.2021 μέχρι 26.07.2021)

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 44779
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 3117/Β/16.07.2021

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Παρασκευή, 16 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 26 Ιου λίου 2021 και ώρα 6:00

id: 664Α

Κατεβάστε εδώ το αρχείο