3165/Β/31.07.2020 – Μέτρα προστασίας σε χώρους διοργάνωσης συνεδρίων

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 48976
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 3165/Β/31.07.2020

Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

id: 583

Κατεβάστε εδώ το αρχείο