3179/Β/12.09.2017 – Κλειστός προϋπολογισμός για ηπατίτιδα C

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Γ5(α)/οικ.63406
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 3197/Β/12.09.2017

“Εφαρμογή κλειστού προϋπολογισμού για τα φάρμακα για την ηπατίτιδα C (απευθείας δρώντα αντιϊικά)”

id: 478

Κατεβάστε εδώ το αρχείο