3240/Β/07.08.2018 – Νέος κωδικός αριθμός εσόδων και εξόδων (Κ.Α.Ε.) του κρατικού προϋπολογισμού, που αφορά την τιμολόγηση νέων φαρμάκων

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. 2/58493/ΔΠΓΚ
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 3240/Β/07.08.2018

“Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού”

id: 502B

Κατεβάστε εδώ το αρχείο