3276/Β/24.07.2021 – NEA ΚΥΑ (Έκτακτα μέτρα για COVID 19 από 26.07.2021 μέχρι 02.08.2021)

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 46819
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 3276/Β/26.07.2021

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00

id: 665

Κατεβάστε εδώ το αρχείο