ΦΕΚ 329/Β/10.03.2015 – Τροποποίηση και συμπλήρωση της Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων»

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Yπουργική Aπόφαση με Αριθμ. Γ5/οικ.14425 329/Β/10.03.2015 Τροποποίηση της Yπουργικής απόφασης αριθμ. Γ.Π./οικ. 6931 ΦΕΚ 3676/Β΄/2014 με θέμα «Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. οικ. 3457 (ΦΕΚ 64/Β΄/ 16.01.2014) Υπουργική απόφαση με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φ αρμάκων», όπως ισχύει