32/Α/14.02.2020 – Τροπολογία – μείωση του συντελεστή ΦΠΑ σε κατηγορίες φαρμάκων (Τροποποίηση του Ν. 4646)

Νομοθετικό Κείμενο: NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4664
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 32/Α/14.02.2020

Κύρωση της από 24.12.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την αύξηση του ποσού του Κοινωνικού Μερίσματος για το έτος 2019, την παράταση ισχύος του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και την παράταση της προθεσμίας κατάργησης Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων» (Α΄ 212) και άλλες διατάξεις

id: 533A

Κατεβάστε εδώ το αρχείο