3330/Β/08.08.2020 – Νέα ΚΥΑ για υποχρεωτική χρήση μάσκας

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 50176
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 3330/Β/08.08.2020

Εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

id: 585A

Κατεβάστε εδώ το αρχείο